စာေပေဟာေျပာပြဲ (၁၃၅)ပုဒ္ MP3 စုစည္းမႈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

၁။စာေရးဆရာ၏မွတ္စု (စကၤာပူ ၂၀၀၉) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp

၂။ဘ၀ႏွင့္စာေပ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?z6g884ilhlaislx

၃။စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ မွတ္စုမ်ား (ျမင္းျခံ) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp

၄။ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ (ေတာင္ငူ) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?dvkap33dbbsqoaj

၅။အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (စကၤာပူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?wi1dhp8mhjtxc4y

၆။သို႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?2nn3nid9e7gbhol

၇။ကြ်န္ေတာ္ ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္-၂ (ေျမာင္းတကာ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?x5i3uc6di0za504

၈။သို႕ ေမာ္လျမိဳင္၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?b55jazp97sefsb1

၉။ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္ (ျမင္းျခံ) ခ်စ္ဦးညိဳ
http://www.mediafire.com/download.php?wke7oomteuxtbve

၁၀။သို႕ အုန္းႏွဲ၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?5upd6c2x3rp2ykq

၁၁။သို႕ ေတာင္ငူမွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ေတာင္ငူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?jjm5xjo907bjwdp

၁၂။ဇရပ္ကုန္းအတြက္ စာေပလက္ေဆာင္ (ေျမာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?o0lalnk361os761

၁၃။အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (အသုတ္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?tu7fj0rntr7n0wj

၁၄။နည္းပညာ (ေရႊည၀ါ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?hkh30ksqke9039m

၁၅။အဘိဓမၼာမွ ေပးေသာ ဘ၀အျမင္ (ေရႊည၀ါ) (ေဒါင္တာမင္းတင္မြန္)
http://www.mediafire.com/download.php?tcbrgdgcq3rn9de

၁၆။တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ (ေမာ္လျမိဳင္) (အတၱေက်ာ္)
http://www.mediafire.com/download.php?04q82w7hiwxs97k

၁၇။အေမြ (YMCA) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?vg52kxtf5my0bnc

၁၈။ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?2p82p2f1a6d5280

၁၉။လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (စာေပေလာက) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?5d00ot2nne9cxgr

၂၀။ကိုယ္က်င့္ပညာ (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?tijx3jqiungsdht

၂၁။ပညာ (မံုရြာ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?b9zd3u4cjvcvusu

၂၂။ယေန႕လူငယ္ႏွင့္ ယေန႕ရသစာေပ( မေကြး) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?g4ho2mqd0j2ewiw

၂၃။ဆရာေအာင္သင္း -ပညာ (မံုရြာ)
http://www.mediafire.com/download.php?65k5ey8z0xxymk9

၂၄။ယေန႕လူငယ္ ေအာင္ျမင္မွဳ (ေပ်ာ္ဖြယ္) (ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?bamjbencix4gbrv

၂၅။စာဖတ္ပါ။ ေတြးပါ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?1b9uwtz1cvk7td3

၂၆။စာေပးေရးရာ (ေျမာင္းတကာ) (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?avul295l32ga1ke

၂၇။စာေပေရးရာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ခင္ခင္ထူး)
http://www.mediafire.com/download.php?1za6v9kben3abo7

၂၈။အညာဓေလ့ ရြာဓေလ့ (ေတာင္ငူ) (ခင္ခင္ထူး)
http://www.mediafire.com/download.php?znw7s7wizrojdb1

၂၉။ဘ၀မရွံုးသူမ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္စိန္ေထြး)
http://www.mediafire.com/?nhhelhsv0h5ha34

၃၀။သုတရသစာေပ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?rr5q5tr41gkzyyn

၃၁။ရသစာေပ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?9hbo4pfrqiwhnur

၃၂။သုတရသစာေပ (မဂၤလာဒံု) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?p2lop4y1fxd0szi

၃၃။သုတရသစာေပ (ေျမာင္) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?ap3jwjqpa62l1a7

၃၄။ရသစာေပ (အသုတ္) (ေမာင္စိန္၀င္း- ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?nu09detpnhkp4hk

၃၅။ဘ၀မွစာ၊ စာမွ ဘ၀ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္
http://www.mediafire.com/download.php?aoujvbjq50466h7

၃၆။ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (ေတာင္ငူ) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?6952watpwuxg5le

၃၇။ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (မဂၤလာဒံု) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qdjpe05x61pue71

၃၈။ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u

၃၉။မွ်တေသာစိတ္ထား (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?l9wj7ceg3c9yc19

၄၀။စာေပႏွင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qx5hbjhes9t7lon

၄၁။ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u

၄၂။အမ်ိဳးသားေန႕ (ေမာင္စြမ္းရည္)
http://www.mediafire.com/download.php?n4e53ef45cnf8zx

၄၃။ရယ္စရာ ေမာစရာ (ကေနာင္ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?dbq6df1l18vevus

၄၄။ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေျမာင္းတကာ) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?dsa278p2rdr284z

၄၅။ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6

၄၆။ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6

၄၇။ႏွလံုးလွပါေစ (ေအာင္လံ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?ezc41vk989vh3iu

၄၈။ဘ၀အလွအတြက္ စာအလွမ်ား (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?72ktu56kleb6n6k

၄၉။စာအလွမွ ရြာအလွသို႕ (ေတာင္ငူ) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?hsmmoagrblexp87

၅၀။တကယ့္လူ (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?wdys4vmojd84x6x

၅၁။စိတ္မ်က္စိကို ဖြင့္ရေအာင္
http://www.mediafire.com/download.php?w3r3cedweckb8hj

၅၂။ကေနာင္အလြမ္း၊ ထူးဆန္းေထြလာ ေျမကမၻာ (ကေနာင္) ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း
http://www.mediafire.com/download.php?zi3p17aiv3bnlgn

၅၃။ေရးသူ၏ ပရိယာယ္၊ ဖတ္သူ၏ခံစားမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေအာင္ျပည့္)
http://www.mediafire.com/download.php?16db9bub78k9e9g

၅၄။လူႏွင့္ ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?8aub7ut4a7y4wg7

၅၅။လူႏွင့္ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?c5gdnl89ce3nj0c

၅၆။လူငယ္ေတြနဲ႕ အနာဂတ္ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေအာင္သင္း
http://www.mediafire.com/download.php?r0g9z9za8w2iv34

၅၇။ဆရာေအာင္သင္း- စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၁)
http://www.mediafire.com/download.php?fx72i72ty88f6mi

၅၈။ဆရာေအာင္သင္း – စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၂)
http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c

၅၉။ဆရာေအာင္သင္း -စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၃)
http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c

၆၀။ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္)( ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?0u7a4egqhme2a1a

၆၁။ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္) (ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?675v8ie6xu38943

၆၂။လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (ေအာင္သင္း-အသံသြင္းစာအုပ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qldpxsnoj1cmm41

၆၃။ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (ကေနာင္ ) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?et61awgkc18suro

၆၄။ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?fc54tvznw7cncvn

၆၅။အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?4f2usnavz8q4imj

၆၆။အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာင္လံ) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?936e9g4359esb1g

၆၇။အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?56ki6sid0h7919k

၆၈။ေပ်ာ္ရာမွမေနရ၊ ေတာ္ရာမွာ ေနရ (UAE) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?6778q61dfv5umx3

၆၉။ဘ၀အေရးႏွင့္ ကာတြန္းအေတြး (အသုတ္) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?pq1h967f9t5bib2

၇၀။လူသစ္ စိတ္သစ္ (အုန္းနဲ) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)
http://www.mediafire.com/download.php?hwqb55dqv1bzr5m

၇၁။စကားလက္ေဆာင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)
http://www.mediafire.com/download.php?ty392ncrc8xzs7b

၇၂။စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေရး (ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?569v32ct6ba6a39

၇၃။လူတိုင္းအတြက္ အသံုးခ် စိတ္ပညာ (ရွိဳင္းဟုတ္ ) (ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္)
http://www.mediafire.com/download.php?y27652wjt3ve2c5

၇၄။ဟန္ခ်က္ညီ စိတ္ထား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာသိန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?4a80stx3iz7v3l5

၇၅။ရယ္စရာ ေမာင္စရာ (ရွိဳင္းဟုတ္) (အီၾကာေကြး)
http://www.mediafire.com/download.php?4nizzz3ge3gn1oc

၇၆။အသိပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ဤကမၻာ (ဟိန္းလတ္)
http://www.mediafire.com/download.php?uupxunawkb4kray

၇၇။ဆဒၵန္ဆင္မင္းဇာတ္မွ လူ႕သဘာ၀ (ေမာ္လျမိဳင္) လွထြန္း (ျမန္မာစာ)
http://www.mediafire.com/download.php?793f9jjo24izv78

၇၈။စိတ္ပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) သိပၸံမွဴးတင္
http://www.mediafire.com/download.php?w9qfxv86exo1znw

၇၉။အေမြခံထိုက္ေစ (ေမာ္လျမိဳင္) (ကိုတာ)
http://www.mediafire.com/download.php?soaeqwavs8hzvsg

၈၀။ပံုျပင္မ်ား (ေမာ္လျမိဳင္) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)
http://www.mediafire.com/download.php?rlcz3r0zf7o6s5z

၈၁။လမ္းေပၚမွာ (ေတာင္ငူ) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)
http://www.mediafire.com/download.php?cl6aqab3ba62p12

၈၂။ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (ေမာင္လျမိဳင္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေစာမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?apubcbiv6x6ju2z

၈၃။ဗ်ဴတီပါလာ ႏွင့္ မေဟာ္သဓာ (ရွိဳင္းဟုတ္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေဇာမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?ceb2bfcgmr13xwc

၈၄။သန္႕စင္လွပ အိမ္ရွင္မ (လဲ့လဲ့တင္)
http://www.mediafire.com/download.php?c9nqi1gncxn34yh

၈၅။အမ်ိဳးသားေရး ေတးဂီတ (၂၀၀၉) (မာမာေအး)
http://www.mediafire.com/download.php?qhw4mb1m4ul8hqf

၈၆။စာဖတ္ျခင္း အႏုပညာ (ေမးျငိမ္း)
http://www.mediafire.com/download.php?2aa3i3n3d497vo0

၈၇။က်န္းမာေရး (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္ေမာင္လွိဳင္-အပ္စိုက္ကု)
http://www.mediafire.com/download.php?osva94dd32hibob

၈၈။မိခင္ျဖစ္လာမည့္ အပ်ိဳစင္မ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ျမျမလွိဳင္)
http://www.mediafire.com/download.php?d8l6a2ajb8ygm2d

၈၉။တစ္ခါသံုး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (စကၤာပူ) (ေန၀င္ျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?psjbh9bps823b7m

၉၀။စာေပေရးရာ (ေမာင္လျမိဳင္) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?sy3ivt7iopuvk6m

၉၁။ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေအာင္လံ) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?ho5ozmp5m8d50sz

၉၂။ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေတာင္ငူ) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?ak43re5flr89x7q

၉၃။ကြ်န္မႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း ၊စာေရးျခင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း )(ႏုႏုရည္ -အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?qlvvpugwavn5d3n

၉၄။ကြ်န္မဖတ္တဲ့စာ၊ ကြ်န္မ ေရးတဲ့စာ (ေတာင္ငူ) (ႏုႏုရည္-အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?9dgdgs6rmp83k14

၉၅။ရသစာေပ (အသုတ္) (ႏုႏုရည္-အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?nmfozqzh99ml178

၉၆။စာေပႏွင့္ ဘ၀ ႏုႏုရည္ (အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?v9lv3g7k339qxhe

၉၇။စာေရးသူမွ စာဖတ္သူသို႕ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?y7qv9yf9i93ia23

၉၈။စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကကုန္ျခင္း (ျငိမ္းမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?f4dqabmawo8fmmx

၉၉။ျမန္မာ့အသံ ေရႊျပည္ (ဦးဘတင္)
http://www.mediafire.com/download.php?6hbkac775xcc1ca

၁၀၀။မ်က္ၾကည္လႊာ (မဂၤလာဒံု) (သန္းျမင့္ေအာင္)
http://www.mediafire.com/download.php?xv4w5vq9pu6j9jd

၁၀၁။မသိမသာ (စစ္ကိုင္း)( ဦးဘုန္း -ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?ccwqa490zyaz3iw

၁၀၂။ေခါင္းေလာင္းသံ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?yweh2q3y8x1hmiq

၁၀၃။အိမ္ (ျမင္းျခံ) (ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?c5p1sth3rkxuthj

၁၀၄။အဖိုးေျပာေသာပံုျပင္မ်ား (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?239q8ni7jqhq5cu

၁၀၅။သရက္ေစ့ (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?53uqkkdg29ic41t

၁၀၆။စာေကာင္းေပေကာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)(ဦးသိန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?4f8m4fctbbfc63k

၁၀၇။စာေပႏွင့္ အႏုပညာ (၀င္းေဖ)
http://www.mediafire.com/download.php?gp5fpd0zyi7jqdf

၁၀၈။စြန္႕ဦးတီထြင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ရဲျမင့္-စြန္႕ဦးတီထြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?o7o8zfooba4ojs7

၁၀၉။ဇဂနာ ကမာရြတ္ေဟာေျပာပြဲ
http://www.mediafire.com/download.php?cmsqgajgc87orqf

၁၁၀။အၾကည္ေတာ္ – လမင္းဖမ္းပြဲ
http://www.mediafire.com/download.php?7vt3x3ewq3175c5

၁၁၁။အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေကသီလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?bgf6ye6rdobrbl5

၁၁၂။ၾကက္၊ ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?oykoj56o7x9hoy0

၁၁၃။ေသြးဆံုးတာနဲ႕ အိုေရာလား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေက်ာ္ညြန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?miu9qyov5mk4dqc

၁၁၄။သင့္အေရျပားကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ (ေဒါက္တာ ျမင့္ျမင့္ၾကည္)
http://www.mediafire.com/download.php?1kwyzadhcrqq8b1

၁၁၅။ကုရာနတၱိ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါင္တာတင့္လြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?p3880avd88z40mm

၁၁၆။ဗုဒၶပညာ (ေရႊည၀ါ) (နႏၵာသိန္းဇံ)
http://www.mediafire.com/download.php?hp33fy68ljok28n

၁၁၇။အေမစားေသာ ထမင္းတစ္နပ္ (ဦးသုခ)
http://www.mediafire.com/download.php?3w29w89nhelyfmq
========================
စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိုဳင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ

၁၁၈။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/?5ma7uqijgflcfee

၁၁၉။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေက်ာ္၀င္း)
http://www.mediafire.com/?pg7p555t2kpnqxo

၁၂၀။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (လင္းသိုက္ညြန္႕ (ျမန္မာ့ေျမ))
http://www.mediafire.com/?xymw5ddyvzmgdbb

၁၂၁။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း))
http://www.mediafire.com/?iw4yza1t81fihg2

၁၂၂။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ကိုကိုၾကီး)
http://www.mediafire.com/?p0i210k3m15n19w

၁၂၃။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ဇာဂနာ)
http://www.mediafire.com/?tr4ma9i1sq2iy67

၁၂၄။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ရဲသွ်မ္း)
http://www.mediafire.com/?lrj6tzn1vjx9ju6

၁၂၅။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (မင္းခ်မ္းမြန္)
http://www.mediafire.com/?kfyyx73te21r9g7

၁၂၆။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (အဏၰ၀ါစုိးမိုး)
http://www.mediafire.com/?cvn0rjcicmh1d42

၁၂၇။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေဒၚစမ္းစမ္းႏြဲ႕ (သာယာ၀တီ))
http://www.mediafire.com/?4g4tr03hmzfnh3n

၁၂၈။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေက်ာ္ေက်ာ္လွိဳင္)
http://www.mediafire.com/?32z02p9r9qeacrn

၁၂၉။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (သန္းျမင့္ေအာင္)
http://www.mediafire.com/?c6b0l9716k8d38c
====================
၂.၂.၂၀၁၃ အမ်ိဳးသားကဇတ္ရံု စာေပေဟာေျပာပြဲ

၁၃၀။ရသစာေပ ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း(ဂ်ဴး)

၁၃၁။ခ်စ္ျပံဳးႏွင္းဆီ (ဦးဘုန္း- ဓာတု)

၁၃၂။ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံေအာင္ျမင္ေသာလူမ်ိဳး(လင္းသိုက္ညြန္႕-ျမန္မာ့ေျမ)

၁၃၃။ျမန္မာ့လူမွဳေရးတန္ဖိုးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ(ေက်ာ္၀င္း)

၁၃၄။စာေပႏွင့္ႏိုင္ငံဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး(ေဖျမင့္)

၁၃၅။ခ်စ္ဦးညိဳ
http://www.mediafire.com/download/m1nikhhl4abnb3s/

Credit:OU

Advertisements

About crazeandroider

juz blogging

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: