စာေပေဟာေျပာပြဲ (၁၃၅)ပုဒ္ MP3 စုစည္းမႈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

၁။စာေရးဆရာ၏မွတ္စု (စကၤာပူ ၂၀၀၉) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp

၂။ဘ၀ႏွင့္စာေပ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?z6g884ilhlaislx

၃။စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ မွတ္စုမ်ား (ျမင္းျခံ) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp

၄။ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ (ေတာင္ငူ) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?dvkap33dbbsqoaj

၅။အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (စကၤာပူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?wi1dhp8mhjtxc4y

၆။သို႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?2nn3nid9e7gbhol

၇။ကြ်န္ေတာ္ ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္-၂ (ေျမာင္းတကာ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?x5i3uc6di0za504

၈။သို႕ ေမာ္လျမိဳင္၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?b55jazp97sefsb1

၉။ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္ (ျမင္းျခံ) ခ်စ္ဦးညိဳ
http://www.mediafire.com/download.php?wke7oomteuxtbve

၁၀။သို႕ အုန္းႏွဲ၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?5upd6c2x3rp2ykq

၁၁။သို႕ ေတာင္ငူမွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ေတာင္ငူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?jjm5xjo907bjwdp

၁၂။ဇရပ္ကုန္းအတြက္ စာေပလက္ေဆာင္ (ေျမာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?o0lalnk361os761

၁၃။အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (အသုတ္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?tu7fj0rntr7n0wj

၁၄။နည္းပညာ (ေရႊည၀ါ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?hkh30ksqke9039m

၁၅။အဘိဓမၼာမွ ေပးေသာ ဘ၀အျမင္ (ေရႊည၀ါ) (ေဒါင္တာမင္းတင္မြန္)
http://www.mediafire.com/download.php?tcbrgdgcq3rn9de

၁၆။တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ (ေမာ္လျမိဳင္) (အတၱေက်ာ္)
http://www.mediafire.com/download.php?04q82w7hiwxs97k

၁၇။အေမြ (YMCA) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?vg52kxtf5my0bnc

၁၈။ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?2p82p2f1a6d5280

၁၉။လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (စာေပေလာက) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?5d00ot2nne9cxgr

၂၀။ကိုယ္က်င့္ပညာ (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?tijx3jqiungsdht

၂၁။ပညာ (မံုရြာ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?b9zd3u4cjvcvusu

၂၂။ယေန႕လူငယ္ႏွင့္ ယေန႕ရသစာေပ( မေကြး) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?g4ho2mqd0j2ewiw

၂၃။ဆရာေအာင္သင္း -ပညာ (မံုရြာ)
http://www.mediafire.com/download.php?65k5ey8z0xxymk9

၂၄။ယေန႕လူငယ္ ေအာင္ျမင္မွဳ (ေပ်ာ္ဖြယ္) (ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?bamjbencix4gbrv

၂၅။စာဖတ္ပါ။ ေတြးပါ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?1b9uwtz1cvk7td3

၂၆။စာေပးေရးရာ (ေျမာင္းတကာ) (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?avul295l32ga1ke

၂၇။စာေပေရးရာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ခင္ခင္ထူး)
http://www.mediafire.com/download.php?1za6v9kben3abo7

၂၈။အညာဓေလ့ ရြာဓေလ့ (ေတာင္ငူ) (ခင္ခင္ထူး)
http://www.mediafire.com/download.php?znw7s7wizrojdb1

၂၉။ဘ၀မရွံုးသူမ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္စိန္ေထြး)
http://www.mediafire.com/?nhhelhsv0h5ha34

၃၀။သုတရသစာေပ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?rr5q5tr41gkzyyn

၃၁။ရသစာေပ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?9hbo4pfrqiwhnur

၃၂။သုတရသစာေပ (မဂၤလာဒံု) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?p2lop4y1fxd0szi

၃၃။သုတရသစာေပ (ေျမာင္) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?ap3jwjqpa62l1a7

၃၄။ရသစာေပ (အသုတ္) (ေမာင္စိန္၀င္း- ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?nu09detpnhkp4hk

၃၅။ဘ၀မွစာ၊ စာမွ ဘ၀ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္
http://www.mediafire.com/download.php?aoujvbjq50466h7

၃၆။ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (ေတာင္ငူ) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?6952watpwuxg5le

၃၇။ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (မဂၤလာဒံု) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qdjpe05x61pue71

၃၈။ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u

၃၉။မွ်တေသာစိတ္ထား (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?l9wj7ceg3c9yc19

၄၀။စာေပႏွင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qx5hbjhes9t7lon

၄၁။ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u

၄၂။အမ်ိဳးသားေန႕ (ေမာင္စြမ္းရည္)
http://www.mediafire.com/download.php?n4e53ef45cnf8zx

၄၃။ရယ္စရာ ေမာစရာ (ကေနာင္ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?dbq6df1l18vevus

၄၄။ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေျမာင္းတကာ) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?dsa278p2rdr284z

၄၅။ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6

၄၆။ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6

၄၇။ႏွလံုးလွပါေစ (ေအာင္လံ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?ezc41vk989vh3iu

၄၈။ဘ၀အလွအတြက္ စာအလွမ်ား (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?72ktu56kleb6n6k

၄၉။စာအလွမွ ရြာအလွသို႕ (ေတာင္ငူ) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?hsmmoagrblexp87

၅၀။တကယ့္လူ (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?wdys4vmojd84x6x

၅၁။စိတ္မ်က္စိကို ဖြင့္ရေအာင္
http://www.mediafire.com/download.php?w3r3cedweckb8hj

၅၂။ကေနာင္အလြမ္း၊ ထူးဆန္းေထြလာ ေျမကမၻာ (ကေနာင္) ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း
http://www.mediafire.com/download.php?zi3p17aiv3bnlgn

၅၃။ေရးသူ၏ ပရိယာယ္၊ ဖတ္သူ၏ခံစားမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေအာင္ျပည့္)
http://www.mediafire.com/download.php?16db9bub78k9e9g

၅၄။လူႏွင့္ ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?8aub7ut4a7y4wg7

၅၅။လူႏွင့္ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?c5gdnl89ce3nj0c

၅၆။လူငယ္ေတြနဲ႕ အနာဂတ္ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေအာင္သင္း
http://www.mediafire.com/download.php?r0g9z9za8w2iv34

၅၇။ဆရာေအာင္သင္း- စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၁)
http://www.mediafire.com/download.php?fx72i72ty88f6mi

၅၈။ဆရာေအာင္သင္း – စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၂)
http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c

၅၉။ဆရာေအာင္သင္း -စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၃)
http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c

၆၀။ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္)( ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?0u7a4egqhme2a1a

၆၁။ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္) (ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?675v8ie6xu38943

၆၂။လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (ေအာင္သင္း-အသံသြင္းစာအုပ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qldpxsnoj1cmm41

၆၃။ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (ကေနာင္ ) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?et61awgkc18suro

၆၄။ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?fc54tvznw7cncvn

၆၅။အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?4f2usnavz8q4imj

၆၆။အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာင္လံ) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?936e9g4359esb1g

၆၇။အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?56ki6sid0h7919k

၆၈။ေပ်ာ္ရာမွမေနရ၊ ေတာ္ရာမွာ ေနရ (UAE) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?6778q61dfv5umx3

၆၉။ဘ၀အေရးႏွင့္ ကာတြန္းအေတြး (အသုတ္) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?pq1h967f9t5bib2

၇၀။လူသစ္ စိတ္သစ္ (အုန္းနဲ) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)
http://www.mediafire.com/download.php?hwqb55dqv1bzr5m

၇၁။စကားလက္ေဆာင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)
http://www.mediafire.com/download.php?ty392ncrc8xzs7b

၇၂။စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေရး (ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?569v32ct6ba6a39

၇၃။လူတိုင္းအတြက္ အသံုးခ် စိတ္ပညာ (ရွိဳင္းဟုတ္ ) (ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္)
http://www.mediafire.com/download.php?y27652wjt3ve2c5

၇၄။ဟန္ခ်က္ညီ စိတ္ထား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာသိန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?4a80stx3iz7v3l5

၇၅။ရယ္စရာ ေမာင္စရာ (ရွိဳင္းဟုတ္) (အီၾကာေကြး)
http://www.mediafire.com/download.php?4nizzz3ge3gn1oc

၇၆။အသိပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ဤကမၻာ (ဟိန္းလတ္)
http://www.mediafire.com/download.php?uupxunawkb4kray

၇၇။ဆဒၵန္ဆင္မင္းဇာတ္မွ လူ႕သဘာ၀ (ေမာ္လျမိဳင္) လွထြန္း (ျမန္မာစာ)
http://www.mediafire.com/download.php?793f9jjo24izv78

၇၈။စိတ္ပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) သိပၸံမွဴးတင္
http://www.mediafire.com/download.php?w9qfxv86exo1znw

၇၉။အေမြခံထိုက္ေစ (ေမာ္လျမိဳင္) (ကိုတာ)
http://www.mediafire.com/download.php?soaeqwavs8hzvsg

၈၀။ပံုျပင္မ်ား (ေမာ္လျမိဳင္) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)
http://www.mediafire.com/download.php?rlcz3r0zf7o6s5z

၈၁။လမ္းေပၚမွာ (ေတာင္ငူ) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)
http://www.mediafire.com/download.php?cl6aqab3ba62p12

၈၂။ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (ေမာင္လျမိဳင္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေစာမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?apubcbiv6x6ju2z

၈၃။ဗ်ဴတီပါလာ ႏွင့္ မေဟာ္သဓာ (ရွိဳင္းဟုတ္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေဇာမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?ceb2bfcgmr13xwc

၈၄။သန္႕စင္လွပ အိမ္ရွင္မ (လဲ့လဲ့တင္)
http://www.mediafire.com/download.php?c9nqi1gncxn34yh

၈၅။အမ်ိဳးသားေရး ေတးဂီတ (၂၀၀၉) (မာမာေအး)
http://www.mediafire.com/download.php?qhw4mb1m4ul8hqf

၈၆။စာဖတ္ျခင္း အႏုပညာ (ေမးျငိမ္း)
http://www.mediafire.com/download.php?2aa3i3n3d497vo0

၈၇။က်န္းမာေရး (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္ေမာင္လွိဳင္-အပ္စိုက္ကု)
http://www.mediafire.com/download.php?osva94dd32hibob

၈၈။မိခင္ျဖစ္လာမည့္ အပ်ိဳစင္မ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ျမျမလွိဳင္)
http://www.mediafire.com/download.php?d8l6a2ajb8ygm2d

၈၉။တစ္ခါသံုး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (စကၤာပူ) (ေန၀င္ျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?psjbh9bps823b7m

၉၀။စာေပေရးရာ (ေမာင္လျမိဳင္) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?sy3ivt7iopuvk6m

၉၁။ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေအာင္လံ) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?ho5ozmp5m8d50sz

၉၂။ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေတာင္ငူ) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?ak43re5flr89x7q

၉၃။ကြ်န္မႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း ၊စာေရးျခင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း )(ႏုႏုရည္ -အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?qlvvpugwavn5d3n

၉၄။ကြ်န္မဖတ္တဲ့စာ၊ ကြ်န္မ ေရးတဲ့စာ (ေတာင္ငူ) (ႏုႏုရည္-အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?9dgdgs6rmp83k14

၉၅။ရသစာေပ (အသုတ္) (ႏုႏုရည္-အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?nmfozqzh99ml178

၉၆။စာေပႏွင့္ ဘ၀ ႏုႏုရည္ (အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?v9lv3g7k339qxhe

၉၇။စာေရးသူမွ စာဖတ္သူသို႕ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?y7qv9yf9i93ia23

၉၈။စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကကုန္ျခင္း (ျငိမ္းမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?f4dqabmawo8fmmx

၉၉။ျမန္မာ့အသံ ေရႊျပည္ (ဦးဘတင္)
http://www.mediafire.com/download.php?6hbkac775xcc1ca

၁၀၀။မ်က္ၾကည္လႊာ (မဂၤလာဒံု) (သန္းျမင့္ေအာင္)
http://www.mediafire.com/download.php?xv4w5vq9pu6j9jd

၁၀၁။မသိမသာ (စစ္ကိုင္း)( ဦးဘုန္း -ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?ccwqa490zyaz3iw

၁၀၂။ေခါင္းေလာင္းသံ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?yweh2q3y8x1hmiq

၁၀၃။အိမ္ (ျမင္းျခံ) (ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?c5p1sth3rkxuthj

၁၀၄။အဖိုးေျပာေသာပံုျပင္မ်ား (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?239q8ni7jqhq5cu

၁၀၅။သရက္ေစ့ (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?53uqkkdg29ic41t

၁၀၆။စာေကာင္းေပေကာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)(ဦးသိန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?4f8m4fctbbfc63k

၁၀၇။စာေပႏွင့္ အႏုပညာ (၀င္းေဖ)
http://www.mediafire.com/download.php?gp5fpd0zyi7jqdf

၁၀၈။စြန္႕ဦးတီထြင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ရဲျမင့္-စြန္႕ဦးတီထြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?o7o8zfooba4ojs7

၁၀၉။ဇဂနာ ကမာရြတ္ေဟာေျပာပြဲ
http://www.mediafire.com/download.php?cmsqgajgc87orqf

၁၁၀။အၾကည္ေတာ္ – လမင္းဖမ္းပြဲ
http://www.mediafire.com/download.php?7vt3x3ewq3175c5

၁၁၁။အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေကသီလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?bgf6ye6rdobrbl5

၁၁၂။ၾကက္၊ ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?oykoj56o7x9hoy0

၁၁၃။ေသြးဆံုးတာနဲ႕ အိုေရာလား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေက်ာ္ညြန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?miu9qyov5mk4dqc

၁၁၄။သင့္အေရျပားကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ (ေဒါက္တာ ျမင့္ျမင့္ၾကည္)
http://www.mediafire.com/download.php?1kwyzadhcrqq8b1

၁၁၅။ကုရာနတၱိ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါင္တာတင့္လြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?p3880avd88z40mm

၁၁၆။ဗုဒၶပညာ (ေရႊည၀ါ) (နႏၵာသိန္းဇံ)
http://www.mediafire.com/download.php?hp33fy68ljok28n

၁၁၇။အေမစားေသာ ထမင္းတစ္နပ္ (ဦးသုခ)
http://www.mediafire.com/download.php?3w29w89nhelyfmq
========================
စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိုဳင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ

၁၁၈။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/?5ma7uqijgflcfee

၁၁၉။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေက်ာ္၀င္း)
http://www.mediafire.com/?pg7p555t2kpnqxo

၁၂၀။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (လင္းသိုက္ညြန္႕ (ျမန္မာ့ေျမ))
http://www.mediafire.com/?xymw5ddyvzmgdbb

၁၂၁။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း))
http://www.mediafire.com/?iw4yza1t81fihg2

၁၂၂။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ကိုကိုၾကီး)
http://www.mediafire.com/?p0i210k3m15n19w

၁၂၃။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ဇာဂနာ)
http://www.mediafire.com/?tr4ma9i1sq2iy67

၁၂၄။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ရဲသွ်မ္း)
http://www.mediafire.com/?lrj6tzn1vjx9ju6

၁၂၅။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (မင္းခ်မ္းမြန္)
http://www.mediafire.com/?kfyyx73te21r9g7

၁၂၆။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (အဏၰ၀ါစုိးမိုး)
http://www.mediafire.com/?cvn0rjcicmh1d42

၁၂၇။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေဒၚစမ္းစမ္းႏြဲ႕ (သာယာ၀တီ))
http://www.mediafire.com/?4g4tr03hmzfnh3n

၁၂၈။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (ေက်ာ္ေက်ာ္လွိဳင္)
http://www.mediafire.com/?32z02p9r9qeacrn

၁၂၉။စာေရးဆရာအသင္း ေမာ္လျမိဳင္ (သန္းျမင့္ေအာင္)
http://www.mediafire.com/?c6b0l9716k8d38c
====================
၂.၂.၂၀၁၃ အမ်ိဳးသားကဇတ္ရံု စာေပေဟာေျပာပြဲ

၁၃၀။ရသစာေပ ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း(ဂ်ဴး)

၁၃၁။ခ်စ္ျပံဳးႏွင္းဆီ (ဦးဘုန္း- ဓာတု)

၁၃၂။ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံေအာင္ျမင္ေသာလူမ်ိဳး(လင္းသိုက္ညြန္႕-ျမန္မာ့ေျမ)

၁၃၃။ျမန္မာ့လူမွဳေရးတန္ဖိုးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ(ေက်ာ္၀င္း)

၁၃၄။စာေပႏွင့္ႏိုင္ငံဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး(ေဖျမင့္)

၁၃၅။ခ်စ္ဦးညိဳ
http://www.mediafire.com/download/m1nikhhl4abnb3s/

Credit:OU

Advertisements

ဆုေတာင္းျခင္း နွင့္ သစၥာဆိုျခင္း

ငယ္ငယ္ တုနး္က ေက်ာင္းမွာ သင္ ရတဲ့ သုဝနသာမ(စာလံုးေပါင္း သည္းခံ) ထဲမွာဆိုရင္ မငး္သားရဲ႕ မိခင္ (နာမည္မသိ) က သစၥာဆိုလို႕  လိုရာ ဆုေတြ ျပည့္တယ္ ဆိုတာ ကို ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္ ။

အဲလိုပဲ အေမကလညး္ သစၥာဆို ရင္ လိုခ်င္တာျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာခဲ့ ဖူးပါတယ္ ။

သူ႕ ငယ္ငယ္တုနး္က ကုိယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြ ကို ျပန္ျပန္ေျပာျပ ျပီး “အဲလို သစၥာ ဆိုလိုက္တာ သားေရ..ဘယ္လိုဘယ္လို သားေရ… အဲလိုနဲ႕  ျပည့္ေရာ ”  လို႕ ခနခန ေျပာပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခု ေျပာရရင ္ကြ်န္ေတာ္ အသက္သံုးနွစ္ ငယ္ငယ္ တုနး္က ဧရာဝတီ ျမစ္ထဲ ကို ဇက္နဲ႕  ျဖတ္ကူးတုန္း  မုန္တိုင္း က်တာ ခံရဖူးပါတယ္။ (အဲတုနး္က ဇက္ဆိုတာ ေရွ႕ မွာ ပဲေထာင္ လိုလို ေလွလိုလို ဟာက ဆြဲျပီး ေနာက္က ေဖာင္ ပါတာေလ ႏြားလွည္းလိုပဲ ေရွ႕ က ေလွ နွစ္စီး ေနာက္က ေဖာင္တစ္ခု ေဖာင္ေပၚမွာ လူေတြေရာ ကားေတြ႕ ေရာ ပါတယ္) ျမစ္ထဲမွာ ဆိုေတာ့ မုိးကလည္း သည္းၾကီးမဲၾကီး ရြာ..  ဇက္ေမာင္းတဲ့သူလည္း ေရွ႕ ကို သဲသဲ ကြဲ ကြဲ မျမင္ရဘူးေလ။ အဲလိုနဲ႕ စမ္းတဝါးဝါး  နဲ႕ ေမာင္းရင္း လမး္ေပ်ာက္ေနတယ္ ဆိုပါေတာ့ ဗ်ာ….

အဲ….. အဲမွာ အေမက သစၥာ ဆိုလိုက္တာ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ ကမ္းကိုေတြ႕သြားတယ္ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ (တိုက္ဆိုင္တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မွာေပါ့)

အေမက အဲဒါေတြ ျပန္ေျပာရင္း သားလည္းလိုခ်င္တာ ရိွရင္ အဲလို သစၥာဆို ျပီး ဆုေတာင္း  ရင္ ျပည့္တယ္ ဆို ျပီး ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ ၅ တနး္ကေနစျပီး ၁၀ တနး္ေလာက္အထိ သစၥာလည္း ဆို ဘုရားမွာလည္း ဆုေတာင္း အခြင့္ၾကံဳရင္ ၾကံဳ သလို လုပ္ပါတယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရား ေရာက္လညး္ ဆိုေတာင္းပါတယ္ ။ ဘယ္ဘုရားေရာက္ေရာက္ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီ ပါတာနဲ႕  ဆုေတာင္း ပါတယ္။ စိတ္ပုတီးေတာင္ တစ္ရက္ကို ၁၀ ပတ္နဲ႕  ၁ႏွစ္ နီးပါ စိတ္ျပီး ဆုေတာင္းပါတယ္ ။ “အရွင္ ဘုရား တျပည့္ေတာ္ Nitendo ဂိမ္းစက္ရလို ပါ၏ ” ဆိုျပီးေတာ့ ေလ။ ၅ နွစ္ေလာက္ေတာင္းလာ လိုက္တာ မျပည့္ပါဘူး ဗ်ာ။ အဲ့ ထဲ က စျပီး ဆုေတာင္းတာ ေရာ သစၥာဆိုတာေရာ အယံုအၾကည္ မရိွေတာ့ဘူး ။ အေမ့အတြက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့ ။ ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ ဘာမွ လည္း ဟုတ္တဲ့ေကာင္ မဟုတ္ေတာ့ ဘာမွလည္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး ေလဆိုတာပဲ ။ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ မ်ားမ်ား စားစား လုပ္တဲ့ သူလညး္ မဟုတ္ေတာ့ လိုတိုင္း တရမယ္ မထင္ေတာ့ဘူး ။  ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕ ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး (လို႕ထင္တာပဲ) ပုတီးေတြ ဘာေတြ စိတ္တာေတြ ရိွပါတယ္။ ျပီးရင္ ဆုတစ္ခုေတာင္း ျပည့္တယ္ ဆိုပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မယံုေပါင္။ တစ္ေယာက္ဆို ဂိမ္းေဆာ့ဖို႕ သြားေခၚတာ ၁၅ မိနစ္ေစာင့္ ဆိုလို သူစိတ္ပုတီးစိတ္တာ ထိုင္ေစာင့္ ေနခဲ့ရဖူးတယ္။ သူ႕ဆုေတာင္းလညး္ ျပည့္ခဲ့ပံု မရပါဘူး)

ကိုယ္လုိခ်င္ရင္ ရေအာင္ ကိုယ့္ဖာသာ ကို လုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အသိစိတ္က ဝင္လာတာေပါ့ဗ်ာ။ လူၾကီးေတြ ကို ကန္ေတာ့ လို႕ သူတို႕ ဆုေပးရင္ လည္း ေပးတဲ့ဆုနဲ႕ ျပည့္ပါေစဆုိတာ ဝတ္ေက်တနး္ေက် သေဘာမ်ိဳးေျပာတာပါ။ သူတို႕ေပးတိုင္းလည္း ျပည့္မယ္ မထင္…။

ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္လိုခ်င္ရင္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လုပ္ယူမွ ရမယ္။ ဘုရား ဆိုတာ ဆုေတာင္းဖို႕  မဟုတ္ဘူး။

(အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ)

NyanG

ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း

ဒီေန႕ ရံုး ကလူေတြနဲ႕ ထမင္းစားေတာ့ ဘာသာေရး အေၾကာင္းေျပာ ျဖစ္တာကေန အေတြးအေခၚ ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚေတြ ေျပာျဖစ္တယ္ ။ စိတ္ဝင္စားစရာက လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တယ္ မုန္းတယ္ ဆိုတာ အဲလူကို ခ်စ္တာ မုနး္တာ မဟုတ္ပဲ နဲ႕ အဲလူ လုပ္တဲ့ အျပဳ အမူေတြ Event ေတြ နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ခံစားခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာပဲ

ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္တာပဲေလ…. ဘုရားေဟာသလို လူဆိုတာ thing ပဲေလ။ အရာဝတၳဳပဲ  အဲဒါကို မုနး္လို႕ ခ်စ္လို႕ မရဘူး ေလ။ ဥပမာ သင္ေက်ာက္တံုး တစ္တုန္းကို ခ်စ္လို႕ ရလား။ အယ္ ေက်ာက္တုနး္ေလးက ခ်စ္စရာေလး ဆိုျပီး ခ်စ္မလား ဘယ္ ခ်စ္မလဲ ( ခ်စ္တဲ့သူရိွခ်င္လည္း ရိွမွာေပါ့ ) လူလည္း အဲလိုပဲ လူတစ္ေယာက္ ကို ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ လည္း အဲလူရဲ႕ အျပဳ အမူေတြ ကို ခ်စ္တာ။ အဲလူကို ခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး ။ မယံု ရင္ ခင္ဗ်ားခ်စ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ရဲ႕  စိတ္ေနသေဘာထားကို ခင္ဗ်ားမုနး္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ိဳး ေျပာင္းထည့္ ၾကည့္ ပါလား။  ခင္ဗ်ားစိတ္ထဲ ခ်စ္နိဳင္ မလား မုန္းသြား မလား ၾကည့္ ၾကည့္ရေအာင္…။

အသက္ ၃၀ မတိုင္ခင္ လူတုိင္း ဖတ္သင္႔တဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ စာအုပ္ (၃၀)

အင္တာနက္ႏွင္႔ ၀ဘ္ဆိုဒ္ေတြက ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သေလာက္ လူတုိင္းေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ေနရာ ၀င္ယူလာသည္။ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေတြက ေဖာင္းပြလြန္းၿပီး၊ အြန္လိုင္းေပၚမွာ စာဖတ္ဖုိ႔၊ အလုပ္လုပ္ဖို႔၊ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ အခ်ိန္ေတြ ပိုေပးလာၾကရသည္။

 

သို႔ႏွင္႔တိုင္ ၀ဘ္ဆိုဒ္ေတြက မ်ဳိးဆက္တိုင္းအတြက္ ကမၻာလံုးခ်ီေလးနက္တဲ႔ အေတြးအျမင္ရသေပါင္းစံု ေပးခဲ႔တဲ႔ ဂႏၱ၀င္စာအုပ္ေတြကိုေတာ႔ျဖင္႔ ဖယ္ရွားပစ္လို႔ မရပါ။

 

ေအာက္မွာ ကမၻာ႔ပညာရတနာသိုက္အျဖစ္ တစိတ္တပိုင္း ရည္ညႊန္းႏိုင္မည့္ စာအုပ္စာရင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသက္ ၃၀ ေမြးေန႔ရက္ မတိုင္မီ လူတိုင္း ဖတ္သင္႔တဲ႔ စာအုပ္ (၃၀) ဟု Foreign Policy ဂ်ာနယ္က ညႊန္းဆိုထားပါသည္။

 

1. Siddhartha by Hermann Hesse

ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရႏွင္႔ သေဘာကို လက္ေတြ႔နားလည္ဖို႔နဲ႔ ဥာဏ္အလင္းရရွိဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြရာမွာ မိမိကုိယ္ကို အားကိုေရးသာ ပဓာနက်ေၾကာင္း တင္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဆြစ္လူမ်ဳိး ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသား ဟာမန္ဟစ္ ကေရးၿပီး၊ ဆရာပါရဂူ က ‘သိဒၶတၳ’ အမည္ျဖင္႔ ျမန္မာျပန္ခဲ႔သည္။

 

2. 1984 by George Orwell

၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္လာမယ္႔ အစိုးရမ်ားရဲ႕ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ သရုပ္သကန္ကို စာေရးသူက ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ ႀကိဳတင္ေရးသား သတိေပးခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ လူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး လိမ္္လည္လွည့္စား ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္တဲ႔ ‘အားလံုးသိ-အစိုးရေတြ’ ရဲ႕ အႏၱရာယ္ရွိတဲ႔ အျပဳအမူစရိုက္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပႏိုင္တာေၾကာင္႔ ယေန႔တိုင္ အၿမဲခ်ီးက်ဴးၾကရတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ္ ေအာ္၀ဲလ္ မွာ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဲအရာရွိအျဖစ္ အမွႈထမ္းခဲ႔ၿပီး၊ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ ‘ျမန္မာျပည္ ေန႔ရက္မ်ား’ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ႔သည္။

 

3. To Kill a Mockingbird by Harper Lee

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ေတြမွာ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ အဓမၼျပဳက်င္႔တယ္လို႔ စြပ္စြဲခဲ႔ရတဲ႔ လူမည္းတစ္ဦးႏွင္႔ အဓမၼျပဳက်င္႔ခံရသူ လူျဖဴအမ်ဳိးသမီးငယ္တို႔ရဲ႕ တရားရံုးေနာက္ခံအမွႈ ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမွႈအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း အစြဲအာဃတေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ႔၊ အေတြးအေခၚမ်ားစြာေပးတဲ႔ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။

 

4. A Clockwork Orange by Anthony Burgess

၂၀ ရာစု အေကာင္းဆံုး အဂၤလိပ္ ၀တၳဳ (၁၀၀)မွာ စာရင္းတင္ခံရတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ရုပ္ရွင္လည္း ရိုက္ကူးခဲ႔သည္။ ရူးႏွမ္းတဲ႔ လူငယ္ယဥ္ေက်းမွႈ အိပ္မက္ဆိုး တစ္ခုက ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို အၿမဲထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေႏွာက္ယွက္မွႈေပးတဲ႔ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။ အသက္ မရွႈႏုိင္ေလာက္ေအာင္ စိတ္လွႈပ္ရွားေစတဲ႔ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၿပီး၊ စာဖတ္သူကို အေတြးခ်ဲ႕ထြင္မွႈမ်ားစြာ ေပးႏိုင္သည္။

 

5. For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway

မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရက္စက္တဲ႔ စစ္ပြဲ၊ ေသျခင္းတရားနဲ႔ အိုင္ဒီအိုေလာ္ဂ်ီမ်ားအေပၚ အားေကာင္းစြာ စဥ္းစားေတြးေခၚ တင္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ အားနက္စ္ ဟဲမင္းေ၀းရဲ႕ စာအုပ္မ်ားႏွင္႔ ၀တၳဳတိုမ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာျပန္ ရွိေနၿပီး၊ ယခုစာအုပ္ကို စာေရးဆရာ ‘ကိုကို’ က ‘ေခါင္းေလာင္းသံ’ အမည္ျဖင္႔ ျမန္မာျပန္ဆိုခဲ႔သည္။

 

6. War and Peace by Leo Tolstoy

ရုရွားစာေရးဆရာႀကီး လီယိုေတာ္လ္စတြိဳင္း ေရးသားၿပီး၊ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ႔တဲ႔ ကမၻာ႔ဂႏၱ၀င္စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ရုရွားကို ျပင္သစ္တုိ႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မွႈ၊ ဇာဘုရင္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအေပၚ နယိုလီယံေခတ္ရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွႈ၊ ရုရွား မင္းမ်ဳိးစိုးႏြယ္ေတြရဲ႕ အမူအက်င္႔ေတြကို ဇာတ္ေကာင္စရိုက္မ်ား အားေကာင္းစြာျဖင္႔ တင္ျပထားတဲ႔ ဇာတ္လမ္းႀကီး ျဖစ္သည္။ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း စာအုပ္ (၁၀၀) တြင္ ထိပ္ဆံုးမွာ ေနရာယူထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။

 

7. The Rights of Man by Tom Paine

ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ေရးသားခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ ရွႈေထာင္႔ကေန လူ႔အခြင္႔အေရး အယူအဆကို ပထမဆံုး စတင္မိတ္ဆက္ေပးတဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေသာမစ္ ပိန္း ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာမွာ စာေပေရးသားမွႈျဖင္႔ ကူညီခဲ႔သူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။

 

8. The Social Contract by Jean-Jacques Rousseau

ဒီစာအုပ္ကေန ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ ကိုးကားစရာတစ္ခုက “လူဟာ လြတ္လပ္စြာ ေမြးဖြားခဲ႔ၿပီး၊ ေနရာတုိင္းက သူနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတယ္” ဆိုတာ ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အေရးပါမွႈ အခန္းက႑ကို တင္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၁၇၆၂ ခုႏွစ္မွာ ေရးခဲ႔တဲ႔ ရူးဆိုး ရဲ႕ “လူမွႈ ပဋိညာဥ္’ စာအုပ္က ျပင္သစ္နဲ႔ ဥေရာပမွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေအာင္ လွႈံေဆာ္ေပးခဲ႔သည္။

 

9. One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez

သာမန္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ ဆင္ထားတဲ႔ ၀တၳဳမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ လူယဥ္ေက်းမွႈ သမိုင္းကို ျပန္လည္ အမွတ္ရျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီးပံုကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာပံုစံနဲ႔ လွလွပပဖြဲ႔ဆို တင္ျပထားတဲ႔ ၀တၳဳ ျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာ စာေရးဆရာက ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ စပိန္ဘာသာနဲ႔ ပထမဆံုး ထုတ္ေ၀ခဲ႔ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း ဘာသာစကား ၃၀ ေက်ာ္ျဖင္႔ ျပန္ဆိုခဲ႔ၾကသည္။

 

10. The Origin of Species by Charles Darwin

လူသားရဲ႕ မူလဇာတ္ျမစ္ႏွင္႔ သဘာ၀ေလာကႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ အေတြးအျမင္အေပၚ ထူးထူးျခားျခား ဂယက္ရိုက္ေစခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္မွာ ေရးသားခဲ႔ၿပီး၊ ခ်ားလ္စ္ ဒါ၀င္ က လူသားရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကို ဇီ၀ဆင္႔ကဲတိုးတက္မွႈ လမ္းေၾကာင္းကေန စဥ္းစားျပခဲ႔သည္။

 

11. The Wisdom of the Desert by Thomas Merton

ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘ၀ကို သန္႔ရွင္းျမင္႔ျမတ္ေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္မလဲ၊ ဘ၀မွာ ႀကီးမားတဲ႔ စြမ္းအားေတြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာေတြအေပၚ၊ သံုးရာစုနဲ႔ ေလးရာစုမွာ အီဂ်စ္ သဲကႏၱာရထဲ က်င္လည္ခဲ႔ၾကတဲ႔ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားတဲ႔ အေမရိကန္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေသာမတ္စ္ မာတင္ ရဲ႕ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

12. The Tipping Point by Maclolm Gladwell

ေသးငယ္တဲ႔ စိတ္ကူးတစ္ခု၊ အယူအဆတစ္ခု၊ ထုပ္လုပ္မွႈတစ္ခုက ဗိုင္းယပ္စ္လို ျပန္႔ႏွံၿပီး၊ ပဥၥလက္ဆန္ဆန္ ဂလိုဘယ္ လူမႈအေျပာင္းလဲေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ႔တာ၊ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဦးမွာကို တင္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔ၿပီး၊ စာအုပ္ေကာ္ပီ ၁.၇ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခဲ႔ရသည္။

 

13. The Wind in the Willows by Kenneth Graham

အဂၤလန္ဘဏ္ အၿငိမ္းစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွႈးက ၁၉၀၈ ခုႏွစ္မွာ ေရးခဲ႔တဲ႔ ကေလးစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ကေလးစာေပထဲတြင္ အေကာင္းဆံုး ၀တၳဳဇာတ္လမ္းအျဖစ္ ရည္ညႊန္းခံရၿပီး၊ ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္ဖို႔၊ ရဲ၀ံ႔စြန္႔စားဖို႔၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ ရွိဖို႔အတြက္ လူမဟုတ္တဲဲ႔ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖင္႔ တင္ျပထားသည္။

 

14. The Art of War by Sum Tzu

စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ ေရွးအက်ဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးသာမက၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ပါ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းညႊန္မွႈ ေပးႏိုင္တဲ႔ ေရွးေဟာင္း တရုတ္စစ္ေရးက်မ္းစာအုပ္ ျဖစ္သည္။

 

15. The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien

၂၀ ရာစု အဂၤလိပ္စာေပသမုိင္းမွာ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးနဲ႔ ဩဇာအႀကီးဆံုး ၀တၳဳစာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ကို ကိုင္ၾကည့္ရံုနဲ႔ တစ္အုပ္လံုး ၿပီးေအာင္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ စြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

16. David Copperfield by Charles Dickens

အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး ခ်ားလ္ ဒစ္ကင္းစ္ ရဲ႕ ရွစ္အုပ္ေျမာက္ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၈၅၀ ခုႏွစ္မွာ စတင္ ထုတ္ခဲ႔သည္။ ဒစ္ကင္းစ္ ကိုယ္တိုင္က “မိဘအမ်ားစုလိုပဲ၊ သားသမီးအမ်ားႀကီးထဲက တစ္ေယာက္ကို အခ်စ္ဆံုး ျဖစ္တတ္သလုိ၊ က်ေနာ္လည္း ေရးသမွ်ေတြထဲက ေဒးဗစ္ေကာ္ပါးဖီးလ္ ကို အႏွစ္သက္ဆံုးပဲ” ဟုဆိုသည္။ ေဒးဗစ္ေကာ္ပါးဖီးလ္ ရုပ္ရွင္၊ တီဗီ၊ ျပဇာတ္မ်ား မ်ားစြာရွိၿပီး၊ စာေရးဆရာ ဒစ္ကင္းက ဂဏွာမၿငိမ္တဲ႔ ႏွလုံုးသားကေန မွားယြင္းမွႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ေစာင္႔စည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

17. Four Quartest by T.S Eliot

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေရးသားခဲ႔တဲ႔ ကဗ်ာစကားေျပ ေလးပုဒ္ကို စုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကဗ်ာစကားေျပအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။

 

18. Catch-22 by Joseph Heller

၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ သေရာ္စာေရး စာေရးဆရာ ဂ်ဳိးဇက္ ဟဲလ္လာ ေရးခဲ႔တဲ႔ ၂၀ ရာစု အေကာင္းဆံုး လက္ရာ စာရင္း၀င္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဗ်ဴရိုကေရစီ စနစ္ကို သေရာ္ေ၀ဖန္တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ စာအုပ္နာမည္ Catch-22 မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္သံုး ဗန္းစကားတစ္ခုအထိ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

 

19. The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald

၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ဂ်က္ဇ္ ေတးဂီတေခတ္ကို ေနာက္ခံထားၿပီး၊ နာမည္ေက်ာ္ ‘အေမရိကန္ အိပ္မက္’ ကို တင္ျပထားတဲ႔ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးတဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိတဲ႔အနက္၊ မိတ္ေဆြေကာင္း အနည္းငယ္က ပိုတန္ဖိုးရွိပံုမွာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ၿပီး၊ ဘ၀မွာ ကိုယ္တန္ဖိုးထားတဲ႔ အရာကို ထေျမာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တြန္းအားေပးတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

20. The Catcher in the Rye by J.D Salinger

အေမရိကန္ စာေရးဆရာ ေဂ်ဒီ ဆလင္းဂ်ာ က ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္တို႔ရဲ႕ အေၾကာက္၊ စိုးရိမ္ေသာက၊ အာခံပုန္ကန္လိုစိတ္တို႔ရဲ႕ အတက္အက်ကို ေဖာ္ျပတဲ႔ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

21. Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky

ကာရာမာေဇာ႔ဗ္ ညီအစ္ကိုမ်ား စာအုပ္ေရးသူ၊ ရုရုားစာေရးဆရာ ေဒါ႔စတိုယဗ္စကီး က ဆာဘီးယားမွာ ျပည္ေျပး ၅ ႏွစ္ေနၿပီးေနာက္ ရုရွားကိုအျပန္၊ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္မွာ ေရးခဲ႔တဲ႔ နာမည္ႀကီးစာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ႔ လူငယ္တစ္ဦးရဲ႕ စိတ္ေဒါသ၊ ကိုယ္႔က်င္႔တရား ျပႆနာနဲ႔ ေငြအတြက္ လူသတ္လိုမွႈေတြကို ေဖာ္ျပတဲ႔ ၀တၳဳေကာင္း ျဖစ္သည္။

 

22. The Prince by Niccolo Machiavelli

အာဏာႏွင္႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မွႈရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပတဲ႔ နာမည္ႀကီး စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမွသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေလာကအထိ ရာထူး၊ ဩဇာ၊ ေနရာ ရရွိဖို႔ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားရာမွာ၊ အီတလီ သမုိင္းနဲ႔ ဒႆနပညာရွင္ရဲ႕ ၁၅၁၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္ျဖန္႔ခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္ကို ေလ႔လာဖို႔ လိုအပ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

 

23. Walden by Henry David Thorean

ဟင္နရီ ေဒးဗစ္ ေသာ္ရိုးက ဒီစာအုပ္ကို ေရးဖို႔အတြက္ အေမရိကန္၊ မက္ဆာခ်ဴးဆတ္စ္ ျပည္နယ္ ကြန္ေကာ႔ဒ္ၿမိဳ႕ရွိ ၀ဲလ္ဒန္ ကန္ေဘာင္ေပၚမွာ ရြက္ဖ်င္တဲထိုးၿပီး ႏွစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္လနဲ႔ ႏွစ္ရက္ အခ်ိန္ယူ ေရးခဲ႔သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဖိအားေတြကေန အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြကို တင္ျပထားတဲ႔ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။

ဒီစာအုပ္မွ ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ စာသားတစ္ခုကေတာ႔ “လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္လိုတဲ႔ ဆႏၵနဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ အေရးပါတဲ႔ အခ်က္ေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ငါ ေတာထဲကို သြားခဲ႔တယ္။ ဘာေတြ သင္ယူႏိုင္မလဲဆိုတာ ငါၾကည့္ခဲ႔တယ္။ ဘာမွ သင္ယူစရာ မေတြ႔ဘူးဆိုရင္ေတာ႔၊ ငါေသခါနီးမွာ ငါရဲ႕ ဘ၀ကို ေကာင္းေကာင္း မရွင္သန္ မေနထုိင္ခဲ႔ဘူး ဆိုတာ ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္”

 

24. The Republic by Plato

ဘ၀ကို ဘယ္လိုေနထုိင္သင္႔သလဲ၊ တရားမွ်တမွႈကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင္႔လဲ၊ သူရသတိၱဆိုတာ ဘာလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘယ္လိုဦးေဆာင္မႈေပးသင္႔သလဲ စတဲ႔ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားကို ဂရိဒႆနပညာရွင္ ပေလတို က တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပေလတိုက သူ႔ဆရာ ေဆာ႔ခရတၱိ ကို ေခါင္းေဆာင္တင္ ေရးသားထားၿပီး၊ အေနာက္တုိင္း နိုင္ငံေရးသီအိုရီကို နားလည္ဖု႔ိအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ က ပေလးတိုးနဒါန္း အျဖစ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သည္။

 

25. Lolita by Vladimir Nabokov

ရုရွားစာေရးဆရာ နဘိုေကာ႔ဗ္ က ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္မွာ အဂၤလိပ္လို ေရးခဲ႔ဲ႔ၿပီး၊ ေနာက္မွ ရုရွားဘာသာကို ျပန္ခဲ႔သည္။ အခ်စ္၊ ကိုယ္က်င္႔တရား ေဖာက္ျပန္မွႈႏွင္႔ ဘ၀ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡျဖစ္မွႈကို အျမင္က်ယ္က်ယ္ ေဖာ္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

26. Getting Things Done by David Allen

အေမရိကန္ စာေရးဆရာ ေဒးဗစ္ဒ္ အလန္ က သူ႔စာအုပ္နာမည္အတိုင္း Getting Things Done (GTD) ဆိုတဲ႔ အတိုင္ပင္ခံ (consultant) အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ေထာင္ထားသည္။ သူ႔အယူအဆတက လူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ထဲမွာ မွတ္သားထားတဲ႔ အရာရာကို ဖယ္ရွားၿပီးမွသာ အလုပ္စတင္ဖို႔လိုတယ္။ လုပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး ဖိစီးေနတဲ႔ အရာရာကို စိတ္ထဲက ဖယ္ထုတ္ပစ္မွာသာ၊ ေအာင္ျမင္တဲ႔လုပ္ငန္းအတြက္ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။

 

27. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie

ေအာင္ျမင္ေရး တက္က်မ္းစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ေတာ႔ အႀကီးက်ယ္ဆံုး စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္ဆံမွႈမ်ားတြင္ ကိုယ္႔ဖက္ပါေအာင္ သိမ္းယူစြဲေဆာင္ႏိ္ုင္ဖုိ႔အတြက္ အလြယ္တကူ ညႊန္ျပႏိုင္တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဦးႏုႏွင္႔ ဗမိုးတို႔က ျမန္မာျပန္ဆိုခဲ႔ၾကသည္။

 

28. Lord of the Flies by William Golding

၄င္းစာအုပ္နာမည္ႏွင္႔ပင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ရုပ္ရွင္အျဖစ္ ရိုက္ကူးခဲ႔သည္။ လူသားရဲ႕ အၾကင္နာတရားနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားေနရာတြင္ မင္းမဲ႔စရိုက္နဲ႔ တိရိစာၦန္စိတ္မ်ား ၀င္လာၿပီး၊ ဥပေဒမဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သြားတဲ႔အခါ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မွႈနဲ႔ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကို တင္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

29. The Grapes of Warth by John Steinbeck

ဆရာေမာင္ထြန္းသူက ‘ေဒါသမာန္’ အမည္ျဖင္႔ ျပန္ဆိုခဲ႔သည္။ ၁၉၃၀ အေမရိကန္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကာလမွာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားရဲ႕ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အရူးအမူး ရွာၾကပံုကို ေဖာ္ျပထားတဲ႔ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဂႏၱ၀င္စာေပ သင္ၾကားေရးအတြက္ မၾကာခဏ ျပဌာန္းေသာစာအုပ္ ျဖစ္သည္။

 

30. The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov

ေကာင္းမွႈနဲ႔ မေကာင္းမွႈၾကား ပဋိပကၡလြန္ဆြဲမွႈကို ေဖာ္ျပရင္း ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး တင္ျပထားတဲ႔ ရုရွား ၀တၳဳျဖစ္သည္။ ေလာဘ၊ အဂတိလုိက္စားမွႈနဲ႔ လိမ္လည္လွည့္စားမွႈမ်ားမွာ လူ႔သဘာ၀ႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း တင္ျပတဲ႔ စာအုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဆုိဗီယက္ေခတ္ကို သေရာ္တဲ႔ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၿပီး လန္ဒန္တိုင္းမ္း သတင္းစာက ၂၀ ရာစုရဲ႕ အေကာင္းဆံုး၀တၳဳတစ္အုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုခဲ႔သည္။

 

 

copy from https://www.facebook.com/notes/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%83%E1%81%80-%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94-%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%AC-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9-%E1%81%83%E1%81%80/224510257651411

မတူညီတဲ့ ဘဝ ႏွစ္ခု (၁)

တစ္ခါတစ္ေလ ေတာ့လည္း မတူညီတဲ့ ဘဝႏွစ္ခု ေပါင္းစည္း ဖို႕ဆိုတာ အခက္သား ေနာ္……
မတူညီတဲ့ အတိတ္ႏွစ္ခု ဟာ တူညီေတာ့မယ့္ အနာဂတ္တစ္ခု အတြက္ကို ျငင္းၾကခုန္ၾက ကေတာက္ကဆျဖစ္ၾကနဲ႕…..
ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ငယ္ငယ္ကတည္းက အဖိုး အဖြားနဲ႕ အတူေနလာတာဆို ေတာ့ သူတို႕ ရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြ ေအာက္မွာ အဖိုးေတြးသလို အဖြားစဥ္းစား သလိုပဲ အရာရာကိုစဥ္းစား မိေနတတ္တယ္
အေဖနဲ႕ ေနတာ မ်ားရင္ေတာ့ အေဖ ေတြးသလိုစဥ္းစားသလုိ ျဖစ္သြားမလား ပဲ…။ အခု ေတာ့ အဖိုး အဖြားေတြ လိုသာေတြးေနစဥ္းစားေနတတ္ေတာ့တယ္

အဖြား က ေငြဆိုတာ ကို မကုန္သင့္မကုန္ရေအာင္ အတတ္နိဳင္ဆံုး အရိုးရွင္းဆံုး ေနတတ္ေအာင္ ဘဝကို ရိုက္သြင္းထားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေဒၚေတြ ဦးေလး ေတြ လည္း သူေတြး သလိုမ်ိဳး ဘဝကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနဲ႕ ေနလာတတ္ၾကတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ အေမဆိုလည္း အဲလိုပဲ။ ပါတိတ္ဝမ္းဆက္ေတြ ရိွတာေတာင္ မွ အက်ီ ၤ သပ္သပ္ ထမီသပ္သပ္ ဝတ္တတ္တဲ့ သူ ၊ သူမ်ား ေတြ မ်က္လံုး ထဲမွာ သူလိုကိုယ္လို ပဲ ျဖစ္ေအာင္ ရိုးရိုးေအးေအးပဲ ေနတတ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ခ်စ္သူ မက ေတာ့အဲလိုမဟုတ္ပါဘူး ။ ငယ္ငယ္ ကတည္းက အေဖ အေမနဲ႕ ေနလာခဲ့ရေတာ့ သူတို႕ ရ႕ဲ ခ်စ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရမွာ ေပါ့ ။ သူအေမနဲ႕ စကားေျပာရင္ ခြ်ဲတာ ႏြဲ႕တာ ကိုလည္း မၾကားခ်င္မွ အဆံုး ပါ ။ အစကေတာ့ နည္းနည္း အျမင္ကတ္တာေပါ့ဗ်ာ
ကြ်န္ေတာ့္တုန္း က ခြ်ဲလည္း မခြ်ဲခဲ့ရဘူး အႏြံတာလညး္ ဘယ္သူမွ မခံၾကဘူးေလ ။ ကြ်န္ေတာ္ဆိုတဲ့ ေကာင္ကလည္း ကိုယ္မလုပ္တာကို သူမ်ားကို မလုပ္ေစခ်င္ဘူး ။အဲ့တာ အၾကီးမား ဆံုး ျပသနာပဲ။

မ က ငယ္ငယ္ ကတည္းက သူလိုခ်င္တာ ကို သူ႕အေမေတြအေဖေတြက ေပးၾကတယ္ ေလ အဲေတာ့ လုိခ်င္တာ မရရင္ ငိုတတ္လာတယ္ စိတ္ေကာက္တတ္လာတယ္ စိတ္ဆိုးတတ္လာတယ္
ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ ငယ္ငယ္ ကတည္း က လိုခ်င္ ေတြ တာ မရခဲ့ဘူးေလ ။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္တုနး္က ဆိုရင္ အဝတ္အစား အသစ္ဆိုတာ မရိွသေလာက္ပဲ ။ ဦးေလး နဲ႕ မတန္တာေတြ သူက မဝယ္ျဖစ္လို႕ ေပးတဲ့ဟာေတြ ပဲ ဝတ္လာရတာပါ ။ ကြ်န္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုနး္က ဆို အရုတ္ေတြ ဘာေတြလည္း မရိွ ဘူး ။ အေဖ ဝယ္ေပးတဲ့ သံစံုျမည္တဲ့ ဓါတ္ခဲ ေသနတ္တစ္ခု ပဲ ရိွပါတယ္ ။ ဦးေလး က အတန္းထဲမွာ ဆုရလို႕ မုန္႕ဖိုးေပးတဲ့ ၅၀၀၀ ေတာင္မွာ မသံုး ျဖစ္ခဲ့ပဲ အေဖရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ ဘဏ္မွာ အေကာင့္ဖြင့္ ျပီး စုခဲ့တဲ့သူမ်ိဳးပါ ။ ပူု ဆာတိုင္း မရခဲ့တဲ့ အတြက္ ပူလည္း မပူဆာတတ္ေတာ့ ဘူး ။ အဲေတာ့ တစ္ခုခု လိုခ်င္တာ ရိွရင္လညး္ အရင္ဆံုးစဥ္းစားတာက ဒါၾကီး ငါ့မွာ မရိွရင္ေကာ ငါဘာျဖစ္သြားမွာလဲ ေပါ့။ ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး ေလ ။

မကေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ဘူး အခု အသက္အရြယ္ ေရာက္ေနတဲ့အထိ သူမ်ား ဝယ္တာ မဝယ္ နိဳင္လို႕ ငိုရတာနဲ႕ သူမ်ား ရတာ မရလို႕ ဝမး္နည္းရတာ နဲ႕ သူလိုခ်င္တာ ပူဆာတာ ဝယ္မေပးနိဳင္လို႕ စိတ္ေကာက္ရတာနဲ႕ အခု ဒီစာေရးေနတုနး္ေတာင္ ေလသံမာမာနဲ႕
good night ဆိုျပီးနႈတ္ဆက္ေသးတယ္ ။ သူက စိတ္သာဆိုးေနတာပါ ကြ်န္ေနာ့္ကိုေတာ့ ဂရုစိုက္ပါတယ္ ။ အခုလည္း သူလိုခ်င္တာ မရလို႕ စိတ္ဆိုးေနတယ္ေလ ။

သူက ငယ္ငယ္ကတည္း က ေမြးေန႕ပြဲေတြ လုပ္ ကိတ္မုန္႕ေတြ လွီး ဖေယာင္းတိုင္ေတြ မႈတ္နဲ႕ေပါ့ ။ ကြ်န္ေတာ္ က ေတာ့ ကိုယ့္ေမြးေန႕ေတာင္ ကိုယ္မမွတ္မိပါဘူး ။ ဆယ္တန္း form တင္တုနး္က ေတာင္ ၂၈ ရက္ ၇ လနဲ႕ ၂၇ ရက္ ၈ လ ဘယ္ဟာ က ကုိယ့္ေမြးေန႕ မွန္း မသိခဲ့တဲ့ ေကာင္ပါ ။ ကြ်န္ေတာ္သာ မက ကြ်န္ေတာ္တို႕ အိမ္က မိသားစုေတြ အကုန္လံုး အဲ့လိုပဲ ပကာ သန ကို မမက္ၾကဘူးေလ ။ အခုလည္း သူ႕ ေမြးေန႕မွာ ဝတ္ဖို႕ ဂါဝန္ အျဖဴေလး ဦးထုပ္ အျဖဴေလး ဝယ္ ေပးဖို႕ ေျပာတာ ကြ်န္ေတာ္ က အဲလိုမျဖစ္သင့္ဘူးလို႕ ေျပာတာကို စိတ္ေကာက္ေနေလရဲ႕ ။ ေအာ္ မရယ္ မတူညီခဲ့တဲ့ ဘဝ ႏွစ္ခု က လာတဲ့သူ ေတြ ပဲ ကြ်န္ေတာ့္ကို မသနားဘူးလား ။ ကြ်န္ေတာ္ အဲလိုမ်ိဳး အယူအဆေတြကို မက နားမလည္ဘူးလား ။ နားေတာ့ လည္မယ္ထင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ လက္ခံ သေဘာတူႏိုင္ဖို႕ ကေတာ့…………………..